Húsvét ünnepe utáni harmadik vasárnap – Jubilate

Ujjong Istennek egész föld! Zengjétek dicső nevét! Magasztaljátok nagy dicsőségét! (Zsolt 66,1-2)

Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre. (2Kor 5,17)