Húsvét ünnepe utáni első vasárnap – Quasi Modo Geniti

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjá szült minket Jézus Krisztus halottak közül való feltámasztása által élő reménységre… (1Pt 1,3)

Mint a ma született csecsemők, az igének tiszta tejét kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Halleluja! (1Pt 2,2)